Home Vitaliteit 2.0
Vitaliteit 2.0

Vitale mensen zijn weerbaar tegen verstoringen van hun gezondheid. De positieve effecten van vitaliteit zijn zowel privé als op het werk merkbaar.

Een goede vitaliteit van werknemers levert het volgende op

 • minder verzuim
 • hogere productiviteit
 • minder verloop
 • toegenomen stressbestendigheid van mens en organisatie.

Uitgebreide informatie

Van de werknemers vindt 84% het positief als werkgevers een actieve rol speelt in de vitaliteit op de werkvloer.

 

 

 

 

 

 

Online en Motivatie

Veranderen is moeilijk en vraagt vaak veel inzet en motivatie. Succesvolle verandertrajecten zijn vaak intensief en duren lang. Door te werken met het KLG-model, beschreven in het boek “Leefstijlcoaching”, vindt de juiste interventie op het juiste moment plaats. Hierdoor kan begeleiding zo effectief mogelijk plaatsvinden.

Kostenbesparing

Door persoonlijke begeleiding te combineren met een webapplicatie kan de begeleiding langer en goedkoper plaatsvinden. Daarnaast zijn de persoonlijke ontmoetingen efficiënter omdat de werknemers voorbereid zijn op de te bespreken thema’s.

In het kort:

 • Duur programma’s 1 jaar
 • Persoonlijke begeleiding: combinatie van online en offline
 • Online gedragsmethodiek
 • Online contact tussen werknemer en coach/therapeut

 

 

 

 

 

 

Operis biedt u de mogelijkheid om op het gebied van vitaliteit en leefstijl een (online) screening te doen onder uw medewerkers die informatie oplevert over de vitaliteit van uw medewerkers maar ook inzicht kan geven in de verschillende risicofactoren die daar een rol in spelen. Deze screening levert goedkoop en in korte tijd veel informatie op. De screening kan u en uw medewerkers helpen zich bewust te worden van mogelijke risico's die met hun leefstijl samenhangen. Onze ervaring is dat deze bewustwording mensen vaak letterlijk in beweging kan brengen!

Rapportage

 • Gegevens worden digitaal gerapporteerd aan de werknemer.
 • Op verzoek worden gegevens anoniem gerapporteerd aan de werkgever.

 

Klik voor voorbeeld rapportage

 

Stress is een van de belangrijkste risicofactoren voor verzuim. Toch vinden veel mensen het lastig om stress te herkennen, laat staan te managen.

Werknemers

Werknemers volgen een programma bestaand uit een combinatie van gesprekken met online stappen. Na het in kaart brengen en maken van keuze gaan werknemers in fase 3 aan de slag met verschillende strategieën om stress te verminderen.

Voorbeelden zijn:

 • Time management
 • Assertiviteit
 • Steun vragen
 • Regie nemen
 • Stressgedachten verlagen
 • Bewust ontspannen

 

Leidinggevenden

Door leidinggevenden te trainen in het herkennen van (werk)stress en ze te ondersteunen bij organisatorische oplossingen kan er vroegtijdig worden ingegrepen bij stress. In een training van 3-dagdelen worden leidinggevenden getraind in het herkennen en bespreekbaar maken van stress.

 

 

 

 

Overgewicht kan voor veel gezondheids- en productiviteitsproblemen zorgen. De oplossing van overgewicht bestaat vaak uit meer bewegen en gezonder eten. Ondanks dat dit eenvoudig lijkt, lukt het veel mensen niet dit (blijvend) te doen. Het programma Overgewicht 2.0 ondersteunt werknemers bij hun motivatie.

 

Werknemers

Werknemers volgen een programma bestaand uit een combinatie van gesprekken met online stappen. Na het in kaart brengen en maken van keuze gaan werknemers in fase 3 aan de slag met verschillende strategieën (al dan niet in combinatie met een diëtist) om overgewicht te verminderen.

Voorbeelden zijn:

 • Maken van een beweegplan
 • Voedingsadvies bij een diëtist
 • Bijhouden van doelen
 • Evalueren van vooruitgang

 

Lage rugpijn komt veel voor in de zorg. Naast risicofactoren als houding, tiltechnieken en fysieke fitheid zijn zaken als stress, vermoeidheid, leefstijl en gedachten over pijn net zo belangrijk in het oplossen en voorkomen van lage rugpijn. Voor werknemers met lage rugpijn bieden wij een programma aan waarbij zowel online begeleiding als begeleiding door een fysiotherapeut de kans op herstel optimaal is.

Werknemers

Werknemers worden geholpen met het verminderen van rugpijn en het verbeteren van (werk)functioneren. Met behulp van een online programma en een fysio-/manueeltherapeut werken werknemers aan hun herstel.

 

 

 

 

 

Werkwijze online begeleiding