Home Home Filosofie
Filosofie OPERIS

Gezondheid is een kostbaar goed. Vele factoren bepalen in samenspel de menselijke gezondheid. Sommige aspecten van gezondheid hebben we niet in eigen hand terwijl andere aspecten van gezondheid juist sterk beïnvloed worden door de manier waarop we leven. Het wordt steeds duidelijker dat de leef- en werkstijl van mensen in sterke mate kan bijdragen aan ziek zijn of juist gezond zijn. Het is de ambitie van Operis om mensen te helpen bij het bewust en onder eigen regie veranderen van hun leef- en werkstijl ter ondersteuning van een optimale gezondheid.