Home Praktijk 2.0 Stress 2.0
Stress 2.0

De module Stress is een effectief online programma dat mensen ondersteunt bij het inschatten en managen van hun stress. Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt om zelfstandig te veranderen, kan de module Stress ondersteuning bieden als:

  • online programma zonder begeleiding
  • online programma in combinatie met individuele gesprekken en/of groepsbijeenkomsten

De module Stress kan worden ingezet als:

  • onderdeel van de behandeling bij mensen met aspecifieke pijnklachten en vermoeidheid
  • ondersteunende module bij de behandeling van mensen met spanningsklachten, depressie en burnout
  • onderdeel van programma’s gericht op het (preventief) managen van gezondheidsrisico’s bij specifieke doelgroepen (bijv. CVRM)

 

Wanneer gewenst worden de e-modulen onder uw eigen naam en in uw eigen huisstijl aangeboden


Cliënten kunnen thuis werken aan het inschatten en managen van hun stress. Stap voor stap wordt de cliënt langs de stappen van duurzame gedragsverandering geleid. Vorderingen worden goed zichtbaar weergegeven. Cliënten die de module Stress doorlopen volgen Mark bij zijn leefstijlverandering.

Blijvend veranderen is niet eenvoudig. Met een eenvoudig stappenplan wordt de cliënt online geholpen blijvend te veranderen. De juiste thema's worden op het juiste moment aangesneden. Wanneer de professional de cliënt ook persoonlijk begeleidt, zijn de stappen online een ideale voorbereiding voor de afspraken bij de professional.Specifieke onderdelen helpen mensen bij het managen van hun stress en leefstijl.


De HealthCheck 2.0 (ook los af te nemen) helpt mensen bewust te worden van stress, hun leefstijl en de (mogelijke) gevolgen daarvan. Door de HealthCheck krijgen cliënten, bij de start van elk programma, niet alleen feedback over stress, hun gezondheid en leefstijl maar ook over hun (on)mogelijkheden om te veranderen. Met deze informatie vindt de juiste interventie op het juiste moment plaats.

 

 

 

 

 

 Met het plannen en oefenen van passende acties worden verschillende strategieën doorlopen om de grip op stress te vergroten. Dit gebeurt door middel van  informatie, oefeningen en het opbouwen van een eigen dossier waarin de ontwikkelingen digitaal  worden vastgelegd.  Het helpt mensen hun gedachten te ordenen, vaardigheden te ontwikkelen en hiermee de kans op succes te vergroten.

Voorbeelden van passende acties zijn:

  • anders leren denken ( door middel van het identificeren en uitdagen van stress bevorderende denkpatronen)
  • assertiever zijn, sociale ondersteuning organiseren, time management en het vergroten van invloed
  • bewuste ontspanning en een gezondere leefstijl


Video’s, opdrachten en educatie helpen mensen stapsgewijs door het veranderproces heen. Relevante onderwerpen worden geïntroduceerd door de hoofdpersoon waarna cliënten door middel van opdrachten stil staan bij de rol van deze thema’s bij hun gedragsverandering. 

 

In Mijn Dossier wordt alle relevante informatie voor de cliënt en de professional in opgeslagen. Op deze manier ontstaat er een online werkdocument waar alle relevante informatie gebundeld wordt. Dit is niet alleen handig achteraf maar kan ook ter voorbereiding van een gesprek of workshop dienen.


.