Home Praktijk 2.0 Lage Rugpijn 2.0
Lage Rugpijn 2.0

De module Lage rugpijn is een effectief online programma dat mensen ondersteunt bij (aspecifieke) lage rugpijn. De module richt zich op de psychosociale en leefstijl gerelateerde aspecten van lage rugpijn. Cliënten doorlopen zelfstandig de module met de onderwerpen pijn, stress & vermoeidheid en leefstijl.

De module lage rugpijn kan worden ingezet als:

  • onderdeel van een reguliere behandeling bij aspecifieke lage rugpijn
  • onderdeel van een beweegprogramma lage rugpijn

Wanneer gewenst worden de e-modulen onder uw eigen naam en in uw eigen huisstijl aangeboden.Met de module Lage rugpijn heeft u als therapeut meer tijd voor hands-on interventies.


 

Hoe werkt het voor cliënten

Cliënten volgen thuis de e-module lage rugpijn. In de module komen de onderwerpen pijn, stress & vermoeidheid en leefstijl uitvoerig aan bod. Deze herstel-belemmerende factoren worden in elke fase door de inzet van cognitieve gedragstherapie verminderd. Stap voor stap wordt de cliënt langs de stappen van duurzame gedragsverandering geleid. Voor elke behandeling volgt de cliënt een fase. Vorderingen worden goed zichtbaar weergegeven. Cliënten die de module Lage Rugpijn doorlopen volgen Nico bij zijn herstel en leefstijlverandering. 

Hoe werkt het voor therapeuten?

Voor elke behandeling bekijkt u het dossier. In het dossier worden de meest belangrijke uitkomsten van een fase weergegeven. Tijdens een behandeling kunt u gericht doorvragen of vragen van cliënten beantwoorden.

 

 

Onderdelen E-Module

 

 

HealthCheck

De HealthCheck 2.0 (ook los af te nemen) helpt mensen bewust te worden van factoren die lage rugpijn kunnen veroorzaken en herstel belemmerend kunnen werken. Door de HealthCheck krijgen cliënten, bij de start van elk programma, niet alleen feedback over deze factoren maar ook over hun (on)mogelijkheden om te veranderen. Met deze informatie vindt de juiste interventie op het juiste moment plaats.

 

 

 

 

 

Psycho-educatie

Video’s, opdrachten en educatie helpen mensen stapsgewijs door het veranderproces heen. Relevante onderwerpen, zoals psychosociale factoren, worden geïntroduceerd door de hoofdpersoon. Hierna staan cliënten door middel van opdrachten stil bij de rol van deze thema’s bij hun gedragsverandering.

 

 

 

 

 

 

Stress en vermoeidheid

Cliënten worden geholpen stress en vermoeidheid te verminderen door het:

  • plannen van ontspannende activiteiten,
  • gebruiken van positieve gedachten,
  • doen van ontspanningsoefeningen, audio-fragmenten helpen cliënten thuis ontspannen.

 

 

 

 

 

 

 

Leefstijl

Het beweeg- en voedingsplan helpen mensen hun gedrag te plannen en uit te voeren. In het plan beschrijven mensen hun:

  • acties,
  • evaluaties,
  • manieren om wilskracht te vergroten,
  • helpende en remmende factoren uit de omgeving.

 

 

 

 

 

Pijnoefeningen

Pijnoefeningen helpen cliënten waarbij er sprake is van een overgevoelig zenuwstelsel. Met deze oefeningen wordt het zenuwstelsel (inclusief de hersenen) getraind waardoor mensen makkelijker kunnen bewegen.
Dossier

 

 

 

 

 

Mijn Dossier

In Mijn Dossier wordt alle relevante informatie voor de cliënt en de professional in opgeslagen. Dit dossier is door de cliënt en professional op elk moment te raadplegen.